Helt tæt på demokratiet

Af Bente Dalsbæk 21

Demokratiets opgave er ikke at sende »demokratiske stegte duer« ind i munden på dig, som du så kan brække op udover tastaturet på skødet i din sofa i én lang politikerled strøm. Demokratiet kræver faktisk ligeså meget af dig, som du med rette kan tillade dig at kræve af vores politikere.

Det virker som om, at der er ved at ske noget. I hvert fald synes det som om, at vores politikere over en næsten bred kam er ved at være trætte af, at vælgerne er trætte af dem. Man forstår dem godt. Jeg kender ikke en eneste politiker, der ikke var sprængfyldt af forventning og ønsker om at udrette, da de allerførste gang satte sig på deres nye plads i folketingssalen. Mærkeligt må det alligevel føles føje år efter, når de politiske realiteter og absurditeter er blevet faste følgesvende sammen med et utal af interne magtkampe. For slet ikke at tale om kampen for at kunne sole sig i medieprojektørernes skær – og en lige så hård kamp for at undgå at blive fanget i forlygterne, når mediebussen kommer kørende lige imod dem; oftere og oftere med shitstormen som chauffør.
Derfor byder flere partier i disse dage – undtagen Socialdemokratiet og Venstre – Alternativets forslag om borger-beslutningsforslag velkomment. Forslaget betyder, at et forslag kan bringes ind på Folketingets dagsorden til behandling med 50.000 borgerunderskrifter.
ALTERNATIVET BEGRUNDER forslaget med et ønske om at gøre op med politikerleden ved at skabe mere nærhed til beslutningerne i vores demokrati.
Venstre derimod mener, at man sparker en åben dør ind. Enhver borger kan henvende sig til et folketingsmedlem, og kan være heldig at få folketingsmedlemmets opmærksomhed så langt, at denne stiller beslutningsforslag om emnet.
Det er fuldstændig rigtigt.
På den måde rører forslaget ved noget centralt. Der er nemlig i Danmark mulighed for i høj grad at være helt tæt på vores parlamentarikere. Alligevel er der en oplevelse af en afstand, som selv ikke den relativt nye nærhed på de sociale medier kan skræve over. Her taler politikerne ellers for fuld skrue i Facebook-forsamlingshuset, hvor flere vælger i højere grad at kommunikere direkte med alt hvad det må medføre af lige så direkte reaktioner på deres udtalelser og forslag.
Der er – udover at stemme – relativt mange muligheder for, at komme i kontakt med de folkevalgte, og alligevel er der denne nærmest politikerafmagt, hvor nogle oplever en afgrund mellem deres levede liv og de forslag politikerne stiller, hvilket det repræsentative folkestyre ellers skulle kompensere for i nogen grad. Hvorfor?

EN SIDE AF sagen er nok, at så repræsentativt er folkestyret ikke for tiden, selvom det seneste valg bød på en fremgang i andelen af folk med anden baggrund en akademisk. Virkeligheden er også, at sager, der har deres anker i denne eller hin politikers helt åbenbare mangel på moralsk kompas, har været meget lidt hjælpsomme overfor tilliden til de folkevalgte. Ingen nævnt ingen glemt.
Derfor er initiativer, der nytænker interaktionen mellem borgere og beslutninger kun af det gode, mener jeg.
Men en anden side af sagen er altså også, at mange vælgere ikke har forstået, at demokratiet er en dynamisk størrelse, som vi har indflydelse på også udenfor valglokalet. Demokratiets opgave er ikke at sende »demokratiske stegte duer« ind i munden på dig, som du så kan brække op udover tastaturet på skødet i din sofa i én lang politikerled strøm. Demokratiet kræver faktisk ligeså meget af dig, som du med rette kan tillade dig at kræve af vores politikere. Nemlig dit engagement.

21 kommentarer RSS

 1. Af Jakob Rasmussen

  -

  Partier bliver ikke nævnt i Grundloven, færre og færre er medlem af et parti, og de mest magtfulde partier er opstået i en anden tid, hvor der var mange flere bønder og arbejdere, end der er nu, og partierne repræsenterer ikke nødvendigvis deres oprindelige vælgerbasis mere.

  Det er f.eks. lang tid siden, at Socialdemokraterne var det største arbejderparti i Danmark.

  Alligevel er det de politiske partier, der suverænt bestemmer den politiske dagsorden i Danmark.

  Derfor er det en god ide at genoplive demokratiet, ved at gøre det nemmere for borgerne, at være med til at sætte den politiske dagsorden.

 2. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Runa

  Tidligere kaldte stort set alle antiracister sorte for “negre”; det var blot den gængse betegnelse for folk med sort hudfarve.

  Hvis sorte ikke vil kaldes for “negre”, så tror jeg, at langt de fleste vil bruge den betegnelse, som anses for at være politisk korrekt p.t., for det skifter jo engang imellem, hvad der anses for at være politisk korrekt.

  Men det er langt ude at fremmedgøre helt almindelige mennesker, der altid har respekteret “negre” på lige fod med “kaukasere”, kinesere og andre folkeslag, ved at kalde dem for racister, fordi deres sprogbrug ikke er fuldt opdateret, så de bruger den betegnelse, som anses for at være politisk korrekt lige nu blandt de pseudointellektuelle.

  Det er f.eks. helt hen i vejret at antyde, at den venstreorienterede Søren Villemoes pludseligt skulle være blevet racist.

 3. Af Henrik S

  -

  Hvem gider samle 50000 stemmer , for at politikerne skal tage et emne op til debat.
  Det er totalt uforpligtigende , hvem der gider at deltage i den debat,
  Nej- lad et vist antal vælgere kunne kræve folkeafstemning , feks om vi skal være medlem af EU , som i Schweiz eller som nu i Holland.
  Det ville være nærmere et reelt demokrati.
  Hvad med folkeafstemning om de forældede menneskerettigheder?
  Det ville batte noget , det andet er ren pseudo-demokrati.
  Men det tør klovnepartiet uden tvivl ikke.

 4. Af Jan Petersen

  -

  At tale om dansk demokrati og folkestyre idag er vel lidt af en joke. Lovgivningsmagten til så vigtigt et område som feks indvandring ER definitivt overdraget til EU støttet af FN traktater. På et utal af andre områder er Folketinget også bundet på hænder og fødder.

  Det interessante er så, hvem har helt frivilligt overdraget denne magt? Big surprise – det har de folkevalgte selv! Magthavere (demokratiske eller ikke) hader demokrati som pesten. Som alternativ til at være diktator – så er administrator vel ikke så skidt endda. Kan politisk lyve, svindle og bedrage – andre har ansvaret. HURRA!

 5. Af bent rasmussen

  -

  At vores demokrati er væk kan bl.a. ses af at den politiske “elite” fører en art folkemordspolitik. Hvis man sendte denne uhyrlige og vanvittige politik ud til folkeafstemning, ville folket formodentlig stemme imod, for hvem har lyst til at blive myrdet? Men selvfølgelig ønsker kommunisterne, de radigale og europaterne ikke at spørge det danske folk om det ønsker at blive fordrevet, udskiftet, afskaffet og udslettet. Nej, man nøjes med at snakke om berigelse, integration og kommende reformer. En slags politisk krigsførelse er igang mod danskerne og svenskerne osv. , men det er en krig uden demokratisk eller folkelig opbakning. Kun i små politiske/rødfascistiske sekter finder man at den hemmelige og beskidte krig er OK.

 6. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt iflg b.dk/nyheder:

  “Søren Pind: Det kan sagtens ende med soldater i gaderne. Justitsministeren siger, at det indgår i regeringens overvejelser at lade Forsvaret bevogte mulige terrormål.”

  Samme sherif Pind har nu i månedsvis holdt en ladeport åben for mulig femte kolonne virksomhed på dansk grund. Ved frit at lade tusindvis illegale udlændinge frit vandre, eller transportere via bus og tog, ind i Danmark – uden nogen form for sikkerhedstjek!

  Hvordan skal almene danske folk og fæ argumentere imod den form for åbenlys galskab – og blive hørt?

 7. Af R. vangkilde

  -

  Demokratiet er umættelig, og din personlige partner! der kræver halvdelen af din
  Indtægt til den sociale omsorg, og næste kærligheden er tilegnet familien.
  Den politiske pris er en fast omkostning, som ikke er til forhandling fordi dæknings-
  bidraget skal sikre laveste fællesnævner, og ikke nødvendigvis rationel ELLER, kan
  Demokratiet måske gå fallit.

 8. Af Erik møller

  -

  Pind gør jo nok kun hvad lars uløkke siger han skal. Løkke kan jo fyre sine ministre efter behag, så med ham som overhund lystrer de nok ligesom små hundehvalpe logrer og underkaster sig når en stor hund kommer tæt på. Den hovedansvarlige er løkke som kun har den “undskyldning” at han underdanigt og villigt lystrer det mindste vink fra mutter merkel, der svarer til hunden med øjne så store som tekopper, møllehjul eller rundetårn i æventyret om soldaten og heksen.

 9. Af erik møller

  -

  På støvrings blog ved siden af skriver en debat-deltager at han tror at enden nærmer sig for Europa. For det hele minder efterhånden meget om Romerrigets undergang. Og EU er jo netop en slags bureaukratisk romer-rige rom-traktaten taget i betragtning. Men vesteuropas undergang vil blive meget værre end romerrigets. Millioner og atter millioner af europæere vil få en krank og sørgelig skæbne. Fattigdom, terror, barbari, krig og raserende sygdomme vil gøre det af med dem, hvis Europa bryder sammen. (pga. af et lille bundt kyniske og tåbelige politikere der er blinde, døve og ligeglade mht. masse indstrømningen af afrikanere og arabere)

  Frygtelige tragedier og endeløse rædsler venter lige om hjørnet, hvis disse laviner, flodbølger og hærskarer af agressive, fanatiske og erobringslystne kulturfremmede ikke stoppes.

  Vi har nu valget mellem civilisation og barbari. Hvis vi vil bevare vores civilisation, og med den vores velstand, velfærd, sundhed, sikkerhed, ære/værdighed og fremtidsmuligheder, kræver det en folkelig indsats. (Se 180g/den korte/snaph)

 10. Af e møller

  -

  Se også kommentarerne under mik kel an der sons blog “grundlovens gummiparagraf”.

 11. Af Arne Hornborg

  -

  Det er på høje tid DANSKERNE ,,får lov?” til at stemme om fortsat medlemskab af EU.
  På høje tid der bliver en folkeafstemning om det betændte ,,flygtninge?” spørgsmål.
  Den sidste horrible dom fra EU om at Danmark ikke kan nægte en tyrker at slå sig ned i Danmark er helt uacceptabel.
  Vil regering og folketing blot ,,æde” den dom råt, eller vil de fortælle om Danmarks retsforbehold, at det er ikke noget der vedrører EU-domstolen? Enhver dom kan fortolkes.
  Jeg, med mine 82 år, undrer mig lidt over hvorfor der ikke opstår en modstandsbevægelse på samme måde som under 2. Verdenskrig, hvor ganske almindelige mennesker, fra alle samfundslag, gik sammen om at oprette modstandsbevægelser, ikke mindst på grund af det daværende folketings, den daværende regerings (med Stauning) samarbejde med besættelsesmagten.
  ER der slet ikke noget der kan vække danskerne?
  En, fra barndommen, god ven og jeg talte sammen om de forhold.
  Jeg spurgte om Christiansborg virkelig skulle springes i luften af islamister, FØR danskerne reagerede, tog sig sammen.
  Min fornuftige, tænksomme ven, rystede på hovedet.
  – Christiansborg, Arne. Slet ikke. Men hvis IDRÆTSPARKEN bliver sprængt i luften, SÅ skal folk nok reagere. Tænk hvis de ikke mere kan overvære deres uundværlige FOOOBÅLKAMP:
  Jeg tror desværre han har ret.
  VÅGN nu for pokker op, alle I yngre generationer. Det er JER, JERES BØRN, der på længere sigt kommer til at betale den meget, meget høje pris.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 12. Af ole hansen

  -

  BD har ret i at der er brug for at styrke demokratiet. Og dér bør vi tage ved lære af Sweitz, Men det kræver jo en aktiv folkelig deltagelse at få vores udhulede og skrantende demokrati genopbygget og op på dupperne.

  Det bliver ikke nemt at redde Danmark fra undergangen, men vi er i samme situation som folk ombord på et skib hvor vandet strømmer ind. Enten pumper man og tætner man, eller også synker skibet.

  En islamisering af Danmark er igang hen over hovedet på vi danskere, og fra Borgens flertal kan vi ikke vente nogen hjælp. En islamisering vil gå hårdt ud over de danske kvinder, der vil blive undertrykt med stor brutalitet. Også de danske mænd vil få en hård medfart. Den tyske besættelse blev kaldt de fem onde år, men en islamisk besættelse vil blive tusinde gange værre.

  Desværre ser det foreløbig ud til at danskernes naivitet, godtroenhed og tålmodighed er uendelig stor. Men det ændrer sig måske? Men sker der ikke en vis opvågning meget snart, får vi svenske, afrikanske og barbariske/katastrofale/dødbringende tilstande overalt i Danmark i løbet af eet eller to år. (læs 180g/den korte/snapha)

 13. Af Michael Hansen

  -

  Ja, en islamisk-afrikansk-arabisk besættelse og overtagelse af Danmark vil blive en rædsel og ulykke uden lige for de danske kvinder, mænd og børnefamilier. Og derfor skal vi fem millioner danskere ikke lade os tyrannisere af den sølle flok på ca. 150 politikere inde i det såkaldte folketing, som efterhånden mest ligner et særdeles ufolkeligt og “elitært” eller kommunistisk mafia-sammenrend. Ihvertfald er den politik som flertallet fører en næsten åbenlys krigserklæring mod det danske folk. I de senere år har disse røde og magtmisbrugende politikere jo ikke leveret andet end skandaløse tosserier, overgreb, nedskæringer og overgreb. Vores folkestyre er ved at blive kuppet af kliker der har fået EU, islamisering og egen berigelse på hjernen. Til overs til danskerne har de kun for ræ deri, hån og had. Deres menneskesyn er totalitært og patologisk.

 14. Af Michael Hansen

  -

  Ja, en islamisk-afrikansk-arabisk besættelse og overtagelse af Danmark vil blive en rædsel og ulykke uden lige for de danske kvinder, mænd og børnefamilier. Og derfor skal vi fem millioner danskere ikke lade os tyrannisere af godhedsindustrien og den sølle flok på ca. 150 politikere inde i det såkaldte folketing, som efterhånden mest ligner et særdeles ufolkeligt og “elitært” eller kommunistisk mafia-sammenrend. Ihvertfald er den politik som flertallet fører en næsten åbenlys krigserklæring mod det danske folk. I de senere år har disse røde og magtmisbrugende politikere jo ikke leveret andet end skandaløse tosserier, katastrofale nedskæringer, løftebrud og dødssyge “reformer”. En udvikling der nemt kan ende i en total smadring af det danske folks økonomi, kultur og fremtid.

  Vores folkestyre er ved at blive kuppet af forskruede kliker der har fået EU, islamisk berigelse og personlig ragen til sig på hjernen. Til overs til danskerne har de kun hykleri, dumheder, ulykker, for ræ deri, hån og had. Deres menneskesyn er asocialt, totalitært og perverst.

 15. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “Michael Hansen ” ! –Hvor har du dog ret !——Fatter de derinde på Christiansborg ikke AT: –DF ´s –opfundne –Såkaldte ældrecheck ! –Stort set udelukkende tilfalder de muslimske (aldrig haft et arbejde —masse-producerende –børnefamilliér —-med hang til “Sharia–og flerkoneri ” )–AT: Det er helt GODNAT ! –Dansk folkeparti ! –der endelig ikke vil tage ansvar –og allerhelst vil forblive udenfor regeringen, hvor de slipper for ansvar ! —AT: SF –nu også har fået den fikse idé –AT de heller ikke vil være regerings-ansvarlige ! –Bekræfter os stakkels skatteborgere endnu engang i AT: de politikere vi har absolut ikke er pengene værd ! –De hytter deres egne skind derinde på “Borgen” –Og lader ægte-danskerne “sejle deres egen sø ” !—-Og så skal det være sagt AT: Vi vil af med samtlige “røde” –Usselheds-elskende —pinlige –“Væmlig-boérere ” –Der alle er –social-pædagoger –eller førtids-pensionister ! Med masser af tid til, at “kræse” for en uhyggelig hob af islamiske især mænd –der blot venter på –at komme til “fadet” ! –Og indføre Sharia i DK.– De første ofrer bliver heldigvis –“væmlig-boérerene ” !

 16. Af Benny b

  -

  Hovederne kommer nok snart til at trille, hvis de ikke får vendt skuden og erklæret Danmark for asylfri zone.
  Revolutioner kan være fredelige og demokratiske eller det modsatte.
  Jeg tror, at der er rigtig mange, som meget gerne vil have en folkeafstemning om asylstop.

 17. Af m Hansen

  -

  Tænke sig at vi har så lidt demokrati tilbage, at folket er sat fuldstændig uden for indflydelse. Hverken regeringen eller flertallet af partier mener at de behøver at tage hensyn til danskernes rettigheder eller fremtidsmuligheder. Til helv… med danskerne, synes at være deres motto. Og tænke sig at næsten samtlige DR-medier mv. har en skrap censur overfor hvad borgerne må oplyse om. Og på diverse blogs er slettes rask væk indlæg der fortæller sandheden om hvorfor politikerleden sætter rekorder i denne tid. Danskerne, svenskerne og nordkoreanerne er verdens lykkeligste folk, påstår deres “eliter”. Eller er de verdens mest manipulerede?

 18. Af m Hansen

  -

  Tænke sig at vi har så lidt demokrati tilbage, at folket er sat fuldstændig uden for indflydelse. Hverken regeringen eller flertallet af partier mener at de behøver at tage hensyn til danskernes rettigheder eller fremtidsmuligheder. Til helv… med danskerne, synes at være deres motto. Og tænke sig at næsten samtlige DR-medier og aviser osv. har man en skrap censur overfor hvad borgerne må oplyse om. Og på diverse blogs slettes rask væk indlæg der fortæller sandheden om hvorfor politikerleden sætter rekorder i denne tid. Danskerne, svenskerne og nordkoreanerne er verdens lykkeligste folk, påstår deres “eliter”. Eller er de verdens mest manipulerede? ( I Sverige svindler man nu systematisk med hvad der foregår af overfald, voldtægter, knivstik, skyderier, mord og andre forbrydelser. Alt forties eller forvrænges. (Se “avpixling” hos snaph/den korte/180g)

 19. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  M. Hansen ! –Det er uden tvivl rigtigt, hvad du skriver ! –Vi er kommet langt når Steno & Co. i radio 24syv ! –Skriver AT: DR–! Har udspillet deres rolle –OG at vi vil have noget for “tvangs-licensen ! ” –Absolut IKKE flere Amerikanske film/udsendelser !–Fordi dr-medarbejderne har “tur-kort ” Til USA for 4 milliarder kroner ! —Det eneste vi kan bruge derfra DR.- –ER “dyre-udsendelserne på TV ! –Dem kan vi alligevel selv hente på BBC—–DR. Er færdige –fuldstændigt færdige ! —-De bør for fremtiden kun udsende på tv : Belærings-udsendelser i Fransk – kultur –portugisisisk –sprog –matematik –og it.–belæring –Og så selvfølgelig KULTUR fra de Europæiske lande !! –OG ikke mindst –Dansk-sprog-undervisning for JYDER –Der har et “rærligt sprog ! Desv. er der også flest af dem i Danmarks radio & TV ! –Alle de udd. muslimer incl. dr. Margrethe taler et meget pænere dansk ! –Så er det sagt !

 20. Af Heino Dr. brem

  -

  Den store Kong Henrik er abdiceret. Jeg er i sorg over at denne mand nu kun modtager 8 millioner i folkepension om året.

 21. Af georg christensen

  -

  Helt tæt på “demokratiet”?. Hvor vil du hen?. Er det : Et repræsentativt eller et folkedemokrati du tænker på?, eller måske bare “enevældens” fortsættelse i nye klæder, bygget inde , bagved nye tykke mure.

Kommentarer er lukket.