Det kunne jo være, at de mener det?

Af Bente Dalsbæk 87

En dramatisk aften i dansk politik, andet kan vel ikke dække det forløb, der udspillede sig for øjnene af seerne og dermed vælgerne i aftes, hvor Det Konservative Folkeparti valgte at udtrykke mistillid til landbrug- og miljøminister Eva Kjer Hansen. Den slags skal have konsekvenser, for det står i Grundloven, at ingen minister kan blive siddende, dersom han eller hun har et flertal imod sig. Så langt så godt – eller så langt så skidt – for statsministeren lod sig ikke føje af Søren Papes udmelding på pressemødet, og hidkaldte Pape og partilederne fra det øvrige parlamentsgrundlag, og ikke mindst den samlede presse til at slå lejr ude foran statsministeriet.

Karakteristisk var det, at ingen vidste rigtig, hvad der foregik på mødet, og i skrivende stund, er det heller ikke afklaret. Men det afholdt selvfølgelig ikke samtlige med en mikrofon i hånden at komme med det, som tv-værterne høfligt præsenterer som vurderinger, men som vi andre i en mere nøgtern stund kalder gætværk.

Det affødte også en strøm af personer i studierne på den ene og den anden kanal, og her var man ikke i tvivl om budskaberne: dem, der plejer at mene det ene, mente dét – dem, der plejer at mene det andet, mente dét. Min fornemmelse var dog, at mængden af meninger mest hældede til dem, der søgte at trække Søren Pape over i amatørernes rækker og Rasmus Jarlov hen i skammekrogen for folk, der ikke har læst ordentligt på lektien.

Men det slog mig, at bag ved disse udmeldinger også lå en overraskelse i, at man overhovedet kunne finde på at bryde ’spillereglerne’ på den måde. Tænk sådan at gå sammen med de røde, når nu man er blå. Tænk sådan at vippe en minister af taburetten og dermed sætte regeringens liv i fare, selvom den er ikke mere i fare end Løkke gør den til. Det er før set, at en minister er blevet hældt ud uden, at regeringen røg med i badevandet, så det er ikke en situation, der er usædvanlig, selvom det selvfølgelig gør noget ved ethvert ægteskab, hvis konen pludselig bakker naboerne op i en konflikt snarere end ægtemanden.

Hvad reaktionerne i virkeligheden viser er to ting: at Mediedanmark er ligeså rigid i sin opfattelse af blokkene, som nogle af aktørerne inde i blokkene også er. Og at flere glemmer en anden del af Grundloven, der kun binder folketingsmedlemmer til deres overbevisning, trods alt.

Det betyder naturligvis ikke, at man ikke skal kunne lave aftaler i politik og så regne med, at der bliver løbet fra det sekundet efter. Men at lave aftaler betyder heller ikke, at man skal lægge mandater til hverken urigtige oplysninger eller uredelig opførsel. Det tror jeg, at alle vælgere gerne vil have, at vores folkevalgte tager bestik af, og reagerer på hvis nødvendigt.

Søren Pape meldte ud, at det ikke ville være ordentligt at bakke om en minister, der ikke har givet et retvisende billede. Samtidig har de Konservative sagt, at man stemmer for pakken af hensyn til landbruget, men at man vil have en tillægsaftale, der skal reducere den ekstra kvælstofsudledning, landbrugspakken medfører.

Det virker som om, at mange i Kommentartorland glemmer, at vi sidder ikke så få vælgere fra alle farver, som ikke bare synes at politik er et spil, men rent faktisk godt vil se, at politikere udviser modet til at tænke selv og handle på det, især når det handler om at der skal være ‘orden i folkestyret’. Hvem der end har nøglerne skal gøre det med god regeringsførelse som konstant ledsager. Derfor: Er det så fjern en tanke  – selvom ’spinneriet’ forsøger at skamme dem ud – at de Konservative rent faktisk mener, hvad de siger?

87 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  Vi har et repræsentativt demokrati – netop for at folket kan tro og mene som de vil – og så skal de folkevalgte derimod forsøge at sætte sig ordentligt ind i sagerne.

  Skolelæreren og turistbuschaufføren har haft det svært i denne sag. Men ingen er dog forpligtet ud over evne. Det må den 100 år gamle dame selv se at få gjort noget ved.

  Og Gerne NU!

 2. Af Brian Jørgensen

  -

  Kan man vel roligt kalde et kæmpe selvmål af de konservative, hvis strategien og målet er at komme under spærregrænsen med dette træk ja så er det et genialt træk

  C 1916 – 2016 RIP?

 3. Af Tom Erne

  -

  K maa i sagens natur mene hvad de vil, ogsaa hvis det ikke flugter med de oevrige blaa partier.
  Det er imidlertidigt skandaloest, at de ikke har sat sig ordentligt ind i en sag, som de saa senere bruger til -maaske- at vaelte en borgerlig regering med.
  Det er slet og ret pinligt – saerligt da det er ministeren og ikke pakken de gaar efter,

  Jeg spaar at K bliver det formentligt foerste parti i historien, som skulle blive lige praecist 100 aar gammelt. Selvmord sagde laegen om doedsaarsagen….

 4. Af Niels Juul Hansen

  -

  Enig med blogejeren.

  Selvfølgelig skal Konservative ikke finde sig i at blive ignoreret af en magtarrogant minister, som er i lommen på Bædygtigt Landbrug.

  Hvis Konservative skal overleve, så må de trække stemmer fra V, DF og LA.

  Hellere denne principfasthed end Anders Samuelsens hykleri. Han ville vælte ikke en minister, men regeringen, hvis han ikke fik sine topskattelettelser inden Grundlovsdag. Det blev ændret til inden jul.

  Og julen varer lige til påske.

 5. Af J H an sen.

  -

  VKO regeringen var den mest korrupte, magtfuldkomne, magtmisbrugende, uduelige og løgnagtige regering som Danmark har haft.
  Det var tydeligt, at den nye regering, Løkke og Hjort ville fortsætte, hvor VKO slap.
  Man kan håbe, at der sættes en stopper for det.

 6. Af Hr. J. Han se n

  -

  VKO regeringen var den mest korrupte, magtfuldkomne, magtmisbrugende, uduelige og løgnagtige regering som Danmark nogensinde har haft.
  Det var tydeligt, at den nye regering, Løkke og Hjort ville fortsætte, hvor VKO slap.
  Man kan håbe, at der sættes en stopper for det.

 7. Af J. H

  -

  VKO regeringen var den mest korrupte, magtfuldkomne, magtmisbrugende, uduelige og løgnagtige regering som Danmark har haft.
  Det var tydeligt, at den nye regering, Løkke og Hjort ville fortsætte, hvor VKO slap.
  Man kan håbe, at der sættes en stopper for det.
  Lad os nu se.

 8. Af Axel Eriksen

  -

  Naturligvis må de konservative folketingsmedlemmer stemme efter deres overbevisning iflg. grundloven. Men har de overhovedet nogen overbevisning og viden om det, de vil gøre nu?

  Alt har tilsyneladende ligget fremme både før og siden “forliget” blev indgået for 100 dage siden.
  Er der ingen i det parti, der kan læse – ja så, er det vel på tide, at analfabeterne fra K får deres definitive fyreseddel fra folketinget!

 9. Af A. Bierce

  -

  Vi tager gerne et valg nu – men:
  Hvis Danmark skal overleve, er det livsnødvendigt at holde de danskfjendtlige partier langt væk fra magten; ellers fortsætter den islamiske invasion af landet om en måned.
  Udplyndringen af danske butikker er allerede er allerede startet, uden at myndighederne foretager sig noget som helst.

 10. Af Lars Rasmussen

  -

  Ved forrige valg blev Lars Barfoed lokket i en fælde af Margrethe Vestager og nu forsøger 3 uprøvede folketingsmedlemmer angiveligt at gentage “succesen”. Man må derfor forundret spørge sig selv: “Mener de konservative egentlig noget om noget som helst”.

 11. Af Peter Duckert

  -

  Det er alvorligt, når en lobbyorganisation kan påvirke en minister i så stor grad. Eva Kjer Hansen har orienteret Bæredygtigt Landbrug i flere tilfælde, uden at orientere andre parter om det samme. BL har derfor fået en urimelig fordel. De Konservative er i deres gode ret til at stå ved deres holdninger. Naturen kan lide alvorlig skade på grund af landbrugspakken, og det kan tage mange år at genoprette det.

 12. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Axel Eriksen

  At ministerens sminkede tal har ligget fremme – også på nettet – gør dem ikke mindre sminkede.

  Hun kunne ikke finde een eneste ekspert, der kunne bakke hende op.

  “Hvis det er fakta, så benægter a fakta” var der vist en tidligere politiker, der udtalte.

  At det er anden gang, hun bliver smidt ud på røv og albuer, pynter heller ikke på hendes CV.

  Venste burde være klogere. Det er ikke første gang en Venstreminister er blevet gået på grund af kreativ bogføring.

  Men de har vel som en anden småsvindler tænkt, at går den, så går den.

  Magtarrogance af værste karat.

 13. Af poul boie pedersen

  -

  Det er klart, at når man ser på denne sag, er det relevant at adskille ministerens håndtering af sagen fra den politiske substans i landbrugspakken.
  Vi husker jo fra 00-erne, hvordan bloksystemet førte til en abnormt arrogant politisk stil, hvor der “ikke er noget at komme efter”, uanset hvor stærkt manipuleret og delvis skjult beslutningsprocessen var, og hvor grove skandalerne var.
  Processuelt har ministeren i denne sag helt åbenlyst manipuleret med tallene omkring miljøpåvirkningerne, og selv om hun påstår (med rette eller urette), at alt er fremlagt, jamen så er det fremlagt med det formål at snyde både forhandlingspartnere, det øvrige folketing og befolkningen.
  Der VAR grønne tal fra år 1 i materialet, selv om det af alle eksperter er erklæret forkert og at det helt åbenlyst gælder, at der er røde helt frem til EFTER næste valg. Det er ikke bedre end de bondefangerkontrakter, man i gamle dage kunne opleve i vittighedstegningerne med et tillæg med småt.
  Når vi taler om det politiske indhold ser sagen næsten endnu værre ud.
  Landbrugspakken hviler på den præmis, at den gavner miljøet samtidig med at den gavner landbruget. Men med de nu kendte forhold er det er kendsgerning, at den gavner landbruget og skader miljøet. De påståede positive effekter kommer først efter næste valg, såfremt man kan implementere en gradueret kvælstofudledning som funktion af jordbundens beskaffenhed. Der findes intet parti i folketinget, der er uenige i en mere intelligent udledningsregulering, blot er der tale om forventet efterbevilling. Metoden er ganske lig afskedigelsen af store mængder medarbejdere SKAT på forventet efterbevilling, da et EDB system skulle rationalisere drastisk i arbejdsopgaverne.
  Det der står tilbage er, at miljøforbedringerne i realiteten er forventninger på efterbevilling efter næste valg, altså rene fugle på taget, medens miljøbelastningerne, der er støtte til er landbrug i krise, alle er her og nu.
  Derfor er Planen i realiteten kun miljøforværrende, og i politisk forstand langt værre, end det fremstilles, og ministerens og Venstres manipulation langt alvorligere, end blot et spørgsmål om, at udledningerne kun bagatelagtigt værre, end det er fremstillet. Og hvorfor alverden skulle ministeren da også snyde på vægten pga. bagateller?
  Oversat til dagens situation betyder det, at den konservative indvending mod processen udtrykker en ny principiel redelighed fra partiets side, der er ganske rosværdig. medens partiets politiske performance halter en del, når man vil stemme det politiske indhold igennem.
  Min respekt for Rasmus Jarlov er i denne sag er i denne sag øget betragteligt. Han er den eneste i borgerlig blok, inkl. den konservative formand, der i stormvejret fremstår tydeligt og med integritet.

  .

 14. Af Jon Jacobsen

  -

  Mange aparte forhold her. Selvfølgelig tragikomisk at den fanatiske og fundamentalistiske pressionsgruppe bærer navnet “Bæredygtigt landbrug”, en absurd selvmodsigelse. Og sigende for V’s anglen efter stemmer at de desperat og hyklerisk lader samme gruppe få så stor indflydelse på så fundamentalt vigtigt emne. At Løkke så efterhånden viser sig ikke at være en så dygtig politisk håndværker, men mere magtsøgende end noget andet, er da også rart at få afdækket.
  At landbruget har det svært er indiskutabelt. Men at hjælpe på bekostning af natur og miljø er katastrofalt.

 15. Af Lars F. Jensen

  -

  Vi har brug for et ærligt grønt parti i den borgerlige blok og alle de andre borgerlige er sorte huller.

  Men det er en zillion gange værre, at have en minister, der bevist lægger ‘datoen til regningen’ og nægter at ville forstå det er overhovedet er forkert, så kan man da ikke have tillid til vedkommende.

  Husk der nok er flere mulige grønne Konservative stemmer i bare Aarhus + Gentofte end der er aktive landmænd i hele landet – og mange flere end de IkkeBæredygtige Landmænd

  Lars 🙂
  Lars 🙂

 16. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Hvor er jeg enig med dig, BD, jeg tror også de fleste af os gerne ser politikere, der tør stå ved deres ord, der har nosser. Jeg tror også, at mange bliver dødtrætte af den sædvanlige Christiansborgliderlighed hos journalisterne. Især var Krause-Kærs savlende retorik med tilbageholdt åndedrag helt ulidelig. Hvorfor gik man ikke ind i problemets kerne, undersøgte konsekvenserne af landbrugspakken, embedsmændenes udtalelser, landbrugsministerens symbiotiske forhold til landbrugets organisationer, hendes tidligere tid som minister, hvor hun også måtte gå, osv, osv. Der kunne have været nok at tage fat på.
  Problemet for de konservative i denne sag er bare, at de stemmer for landbrugspakken alligevel. Det gør, at deres signaler stritter til alle sider og virker en anelse forvirrede og ret utroværdige. På den måde har de nærmest malet sig ind i et hjørne og forstærker jo bare indtrykket af et lidt amatøragtigt parti.

 17. Af M Jensen

  -

  Det er en meget meget alvorlig sag, når en minister fejlinformerer befolkning og Folketing, samt fordrejer tal. Man er som minister underlagt et tungt ansvar. Formår en minister ikke at forstå dette store ansvar, men i stedet vælger at forvalte sit embede på en måde som mere og mere tydeliggør, at ministeren er i lommen på særinteresser, ja så overlader det ikke mange valgmuligheder til anstændigheden. De konservative bliver NØDT til at sige stop på Danmarks vegne. Gør man ikke det, men i stedet vægter at holde på magten, som LA og DF har valgt det, ja så har man helt misforstået sit ansvar. Vi har brug for politikere som vil anstændigheden. Som tør sige fra. Det er Lars Løkke og Venstre, som har ophøjet dette til et kabinetsspørgsmål, frem for at gøre det anstændige og komme fornuften i møde. Det er IKKE de konservative, der er galt på den her. Jeg FATTER ikke V og den vej, som de har valgt at køre ud af nu. De er en mindretalsregering, og kan dermed ikke opføre sig som enevældige konger.

 18. Af Kim P Olsen

  -

  Konservative havde eet skud i bøssen (No pun intended): At skabe resultater som parlamentarisk grundlag for Venstreregeringen. Nu trækker de gulvtæppet væk under sig selv – uanset udfaldet af gårsdagens og dagens møder.

 19. Af Hanne Nilsson

  -

  Det er befriende at der er nogle tilbage i folketinget der tør gå magten imod,- når den er så manipulerende. Håber inderligt de står distancen.
  Men tror desværre at folket vil bedrages.
  Med venlig hilsen
  Hanne N.

 20. Af Erik Martino

  -

  Hvis ikke en minister har respekt for folketinget, indirekte folket, skal de ud.

  De må afgive retvisende oplysninger og ikke fordreje virkeligheden selvom det kan være bekvemt.

  Folketinget har for længe været den lille i magtens tredeling.

 21. Af Hannibal Olsen

  -

  Det der virkelig skete: Løkke med funktionspromille plus en sagde i bedste bodegastil – “De skal kraft… ikke bla bla bla”. Og nu sidder de fast – ingen kan gi sig uden at tabe ansigt. Der er kun een metode der virker mod en bully, og det er at stå fast uden vrede og aggression.

 22. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Hvorfor ikke bare fyre landbrugsministeren? Det er jo ikke første gang, hun med sin helt særlige form for arrogance skaber problemer: “Fødevareminister Eva Kjer Hansen fik i 2009 en alvorlig næse af Folketingets Europaudvalg, fordi hun efter otte måneder endnu ikke havde fortalt udvalget, hvordan regeringen ville undgå skader på natur og miljø på grund af EU’s ophævelse af landbrugets tvungne braklægning”

 23. Af A. Th. Andersen

  -

  “Hvorfor ikke bare fyre landbrugsministeren?”

  Fordi der ikke er nogen landbrugsminister.

 24. Af Uffe Staulund

  -

  @ Elisabeth Lindhardt,

  Det er vel mere regulært at fyrre departementschefen, han har et personale, der hele tiden lækker til pressen.
  At Eva Kjer Hansen har været nølende med svaret til EU, har jeg ingen problemer med.

  EU er i klasse med Katterød Sangforening, som dog kan få sangere til at synge.
  EU er en stor doven hankat, som bare forbruger skatteyder kroner.

 25. Af Axel Eriksen

  -

  @ Alfredo Thorkild Andersen (eller hvad du nu hedder)!

  Nej, hvad skal vi bruge en landbrugsminister til, når det det hele sekundært drejer sig om “miljø” og så såkaldt “politik”?

 26. Af E. Larsenh

  -

  Danmark er totalt til grin. I mange , mange år har de radikale bestemt det meste i dansk politik. Og det på trods af at de har haft mellem 2-7% af danskernes stemmer.
  (ja, vel langt mindre de senere år, hvor indvandrerstemmer er flest).
  Nu har vi så K – de konservative – der jo nærmest er “skabsradikaler”. Skal de have noget at sige med p.t. 2,9% stemmer? Jamen, det er jo tåbeligt.
  Som jeg har sagt nu i 35 år skulle grænsen for at komme på Christiansborg være 10%.
  SÅ kunne det være vi fik en bedre form for samfund og ikke mindst samarbejde.
  Og skrækscenariet lige nu er selvfølgelig hvad Stampe og Sofie C.N. sidder og håber – at de radikale kan yderligere få flere kultur berigere til landet.e

 27. Af Helge Nørager

  -

  Fredag skal Folketinget stemme om LA’s beslutningsforslag, der skal tvinge regeringen til at udlevere de indsamlede papirer fra den nu lukkede Irak- og Afghanistankommission. Hvis forslaget stemmes igennem, og Søren Pind stadig nægter at følge flertallet, kan hans ministerpost komme i fare.

  Indtil videre har Søren Pind afvist at udlevere papirerne.

  Ho ho, nu udskrives der måske valg igen, Venstre vil gøre alt for at skjule sandheden om Irak krigen.

  Og LA har et stort problem, for de har også truet Hr. Lars Lykke Rasmussen, med en mistillids afstemning.

  Valget kommer sikkert med den undskyldning at der er kommet for mange flygtninge så de store problemer kræver et nyt mandat.

  Men jeg finder pop corn frem, god underholdning.

 28. Af Rikke Nielsen

  -

  Lige i denne her situation, mener jeg Søren Pape handler korrekt..

  Det handler om et mistillidsvotum til en minister, der er skarp kritiseret for at pynte på tallene for at få gjort en landbrugspakke spiselig, og ikke ville bøje sig for beviserne. En sådan adfærd koster tilliden, og bør koste posten.

  At pynte på tal er jo i bund og grund noget nær korruption.

  Jeg håber Søren Pape formår at stå fast på sin beslutning på trods af, at Lars Løkke trækker “valg-kortet” i et forsøg på at tryne ham,.

 29. Af A. Th. Andersen

  -

  Axel Eriksen

  Man må tage sine forbehold, når man er blandt så intense hadere som her, skønt bloggeren er kendt for sin universelle næstekærlighed. Det forekommer mig sært, at voksne mennesker pludselig vender på en tallerken, og jeg er meget utryg ved, at politikerne har haft de omdiskuterede tal i månedsvis og stemt for forslaget. Sidder de blot og siger ja og Amen til det hele uden at fatte en brik eller stille de nødvendige spørgsmål i tide? Er de overhovedet i stand til at vurdere materialet?

 30. Af Niels Juul Hansen

  -

  Løkke taler om en ‘fremstrakt hånd’ til Konservative.

  Det må være nudansk for en fuckfinger og en knytnæve i sylten.

  Lederne i LA, V og DF er sammen med Claus Hjort Frederiksen i gang med det vi normalt kalder bøllebank. Claus Hjort fortalte på TV , at det slet ikke drejede sig om penge. Hvad i alverden skulle han så med til mødet for????

  Tænk at statsministeren indkalder den samlede presse, bare for at fortælle, at han nu holder møde med lederne i blå stue.

  I stedet for Claus Hjort Frederiksen, burde statsministeren nok hellere have allieret sig med en professionel parterapeut.

 31. Af j nielsen

  -

  “… jeg er meget utryg ved, at politikerne har haft de omdiskuterede tal i månedsvis og stemt for forslaget. Sidder de blot og siger ja og Amen til det hele uden at fatte en brik eller stille de nødvendige spørgsmål i tide? Er de overhovedet i stand til at vurdere materialet?”

  Langt hen ad vejen stoler man på de oplysninger man får fra ministeren.

  Det viser det sig så at man ikke kan, og hvis ikke det får konsekvenser, hvorfor skulle det så ikke kunne gentage sig. Hvem vil stole på fremtidige oplysninger?

 32. Af tage andersen

  -

  Der er en masse miljø- og klimahysteri i gang rundt om i diverse “rødgrønne” kliker. Og man er så hæsblæsende fanatiske, at man er holdt op med at tage hensyn til fakta og virkeligheden. Det kan være at Eva Kjer Hansen har dummet sig, men alt i alt ligner hetzen mod hende mest en rødradigal sammensværgelse.hr

 33. Af A. Th. Andersen

  -

  Hver gang jeg læser noget af Lindhardt, Hansen og Nielsen siver der gylle ud af deres tastaturer. Det er uhyggelig med al det had, hvor kommer det fra?

  Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på den gang, hvordan Eva Kjer Hansen nær var blevet myrdet, da hun fremførte, at ulighed kan have en dynamisk effekt, og at lighedsmageri derfor ikke er et ubetinget gode om overhovedet et gode. Da blev hele landet indhyllet i gylle, og hun er siden blevet hadet, skønt det da er almindelig viden, at hun havde ret. Alle synes at være uvidende om, hvordan forholdene var på kollektive landbrug i Sovjetunionen, hvor mænd og vodka fandt sammen, fordi personligt initiativ betragtedes som et onde, og lønnen blev udbetalt, hvad enten du bestilte noget eller ikke.

  Hvis de konservative pludselig klippefast tror det modsatte af, hvad de troede få timer tidligere, burde de gå i tænkeboks og ikke risikere at smadre deres eget parti under et valg og kaste landet ud i en krise netop nu, hvor det gælder om at holde hovedet koldt og handle fornuftigt. Det er en værre børnehave.

 34. Af Niels Juul Hansen

  -

  @A. TH. ANDERSEN

  “Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på den gang, hvordan Eva Kjer Hansen nær var blevet myrdet, da hun fremførte, at ulighed kan have en dynamisk effekt, og at lighedsmageri derfor ikke er et ubetinget gode om overhovedet et gode. Da blev hele landet indhyllet i gylle, og hun er siden blevet hadet, skønt det da er almindelig viden, at hun havde ret. ”

  Den der gav Eva Kjer Hansen en kniv i ryggen var formand for Venstre, statsminister Anders Fogh Rasmussen.

  Så meget for anstændighed i det parti. Der er forresten aldrig nogen i Venstre, der roser deres tidligere ledere (Anders Fogh Rasmussen. Uffe Ellemann, og Henning Christoffersen). Hvad er grunden til det?

  Det har intet med had at gøre, når man kritiserer en minister, der ikke kan finde een eneste ekspert, der støtter hende.

  Hun fik lov til at komme med de eksperter hun ville.

  De eksisterede bare ikke.

  Herhjemme er det altså Bæredygtigt Landbrug, der tilhører ‘gylle-segmentet’ – et alternativ til ‘café-latte segmentet’ i de danske storbyer.

 35. Af A. Th. Andersen

  -

  Hold dig til sandheden Hade-Hansen. Eva Kjer fik ikke nogen kniv i ryggen af Anders Fogh, hun fortsatte som en af hans betroede.

  Du skulle tale med en læge eller læse lidt i Bibelen. Johannesevangeliet kapitel 8 om at kaste med sten. Når jeg støder på hende den anden gyllespreder, tænker jeg på den Lindhardt familie, jeg kendte lidt en gang. Der var noget højere til loftet hos patriarken, der havde format til at afskaffe helvede.

 36. Af E. Larsen

  -

  A. Th.Andersen – helt enig med dig. b.dk. blogs er domineret af udanske, faste, bestilte bloggere og deres navne er klar for alle. Gider ikke igen at nævne hver enkelt.
  Alle ved det og kan se det.
  En dag er bare – mit håb – at de bliver holdt til ansvar for deres holdninger og påstande der jo er værre end de fleste “værnemageres” under sidste World war.

 37. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  @ Uffe Staulund: Jeg er heller ikke vild med EU, men som med alle klubmedlemskaber er der vedtægter, der skal overholdes. Selv om man ikke bryder sig om dem.
  @ Th. Andersen: Du ser syner. Had er ikke en følelse, jeg er besjælet af, så hvis det er det, du får ud af mine indlæg, må du have et problem med at læse indenad. Det skulle du få gjort noget ved.

 38. Af Uffe Staulund

  -

  @ Elisabeth Lindhardt,
  Du har ret, når man har meldt sig ind i en klub, så må man følge reglerne.
  Det er derfor at vi skal have os meldt ud af EU klubben hurtigst muligt.

  Vi har NATO til at samarbejde med om forsvaret. Vi har ambassader til at pleje relationer med andre lande.
  Køb og salg skal erhverslivet nok klare, og de er dygtige nok.

  Vi behøver ikke nogle folkevalgte til at tage sig sager, som de ikke har den mindste forstand på.

  Folketinget skal reduceres til omkring 80 medlemmer, de skal udstyres med kompetente embedsmænd, der ikke politiserer, som vi har set i Eva Kjer Hansen sagen.

  De penge som landet sparer på at fravælge EU’s flyttecirkus samt et reduceret folketing, kan bruges på kompetente resourcer til Folketinget.

  Danmark skal køres som en forretning, hvor borgerne har det godt, og ikke som en cafe-latte klub.

 39. Af Tobias Rasmussen

  -

  Super indspark fru Dalsbæk,

  jeg vil bare tilføje at jeg også er overrasket over hvor mange kommentatorer der åbenbart undervurderer miljø aspektet. Der er altså milevidt fra det gamle bonde parti Venstre til De Konservative anno 2016, der i forvejen ligger tæt på spærregrænsen. Jeg vil våge at påstå at der altså er langt flere stemmer i miljø området for K end der er på landbruget. Samtidigt med ordentligheden som du påpeger og nosser så viser K også en hidtil uset forskel på K og DF og LA, som man heller ikke skal undervurdere i vælger havet. Men spændende bliver det at følge…

 40. Af Niels Juul Hansen

  -

  “Eva Kjer fik ikke nogen kniv i ryggen af Anders Fogh, hun fortsatte som en af hans betroede”.

  Anders Fogh Rasmussen truede Eva Kjer Hansen med en fyresedddel, hvis hun ikke trak sine udtalelser om, at der ingen problemer er med ulighed tilbage, og ved en større ministerrokade den 23. februar 2010 blev hun afsat som minister af Lars Løkke.

  Hun trak sine udtalelser tilbage for at beholde ministerposten, men jeg kan helt ærligt ikke huske, hvorfor Lars Løkke fyrede hende.

  “Du skulle tale med en læge eller læse lidt i Bibelen. Johannesevangeliet kapitel 8 om at kaste med sten”.

  Kan du ikke bare nøjes med at holde dig til det 8. bud i Biblen, og holde op med forsvare ‘gylle segmentet’ på denne pinlige måde?

 41. Af Røde og radikale bloggere favoriseres

  -

  Nu er brugen af f . ilt . ret da gået helt over gevind. Nu er det på flere blogge indstillet så kendte dansksindede ikke-røde bloggere slet ikke kan komme igennem, eller det tager tredive-fyrre gange den normale tid at sende noget ind. Lader man som om man er ukendt, kan man oftest sætte noget på uden forsinkelser. Ikke mærkeligt at debatterne præges mere og mere af røde kålhoveder.

 42. Af tage andersen

  -

  Af mange af kommentarerne ovenfor fremgår det klart, at adskellige bloggere ikke selv har analyseret tingene, men bare efterplaprer hvad medierne har kastet i grams af postulater, halve sandheder og pseudo-videnskabelige fup-numre.

 43. Af Niels Juul Hansen

  -

  Og hvad er så SANDHEDEN, Tage Andersen? Den må du så kende.

 44. Af tage andersen

  -

  Sandheden har hidtil aldrig interesseret hr. ju ul. Hvorfor spørger han så pludselig efter den?

 45. Af Niels Juul Hansen

  -

  Et punkt der ikke har været oppe i diskussionen, og som måske forklarer, hvorfor Lars Løkke er klar med tommeskruer overfor Konservative, er, at Venstre sidste år fik det mest katastrofale valg i Sønderjylland.

  Det har været Venstres mål at kapre vælgere tilbage, og det skulle ske med hjælp fra Carl Holst (hvis skulle have glemt ham kan han googles på –Se-Carl-Holst-danse-Gangnam-Style) og Eva Kjer Hansen.

  Carl Holst røg ud, inden han nåede at sige pænt goddag, og nu er det så Eva Kjer Hansens tur igen igen.

  Jeg forstår godt Lars Løkkes desperation, men ikke hans metoder.

 46. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Tage Andersen

  Tak dit ikke-svar. Det er svar nok for mig.

 47. Af J Nielsen

  -

  “Jeg forstår godt Lars Løkkes desperation, men ikke hans metoder”

  Brinkmanship: pushing a situation to the point of disaster without quite going over the edge. Coined in terms of threat of nuclear warfare, the term relates closely to the game of chicken.

 48. Af tage andersen

  -

  S nap ha nen, den korte og 180g leverer nu den ene beretning efter den anden om hvordan Danmark og Sverige hærges af vold og mord…… om hvordan begge lande rasler ned ad brættet hvad angår økonomi, velfærd, folkesundhed og retssikkerhed mv.

 49. Af Flemming Rasmussen

  -

  Det kan da godt være at de mener det. Dem om det. Men deres handlinger giver blot ingen mening – de er stadig for pakken, men nu mod ministeren, der åbenbart skulle have vedlagt en staveplade til det fatsvage politikere (samt medier).

  Nu er spørgsmålet så, om de vil gå til valg på at være venstrefløjens nyttige idioter. Det tror jeg at Løkke satser på at de ikke tør. Hvilket er godt set, midt i mediekaosset.

 50. Af Kristian Jakobsen

  -

  LURVEDE BORGERLIGE POLITIKERE

  Hvorfor skal borgerlig politik drives med fusk og snyd på vægten. Hvorfor har mijløministeren forsøgt at skjule sandheden. Vi borgerlige skal fægte med åben pande (som Støjberg evner at gøre). Vi vælgere kan godt tåle et par midlertidige procent i øget udledning. Men fusk vil vi ikke have,- heller ikke når man forklarer fuskermetoden i tredje geled af bilag for at holde egen ryg fri. Hvis man vil prøve at snyde EU og derved også snyder danskerne må man finde en anden løsning.
  Fyr en lurvet minister, tak
  En venstrevælger

 51. Af Clara Fønss

  -

  Jeg tror nu, at disse regningsmetoder er ganske komplicerede. Husk på vi har et repræsentativt demokrati,
  ikke specialistdemokrati.

  Det er ganske farligt med denne ulødighed fra regerings og ministerienes embedsmænds side, at de bøjer bogstaven. Det er efter hånden mange sager, som heldigvis f det. Tænk på dem vi ikke ved noget om, som ikke bliver opdaget. Det kommer nemlig an på ministerens integritet hvad bliver lavet lovligt.

 52. Af Clara Fønss

  -

  Som heldigvis bliver opdaget.
  Skulle der stå undskyld.

 53. Af Hans J. Møller

  -

  Hvad der får Elisabeth Lindhardt til gang på gang at opføre sig som en dronning, der dømmer andre uden at argumentere for sin holdning, må stå hen i det uvisse. Hun kan jo ikke en gang finde ud af , hvilket ministeriums minister, hun vil have fyret.

  Hermed henvises til Kristeligt Dagblad:

  “Ministerjagten forfører alt for let journalister og politikere til groft at overdrive eller fordreje, hvad der kan se ud som fejl begået af en magtfuld politiker, skriver politisk kommentator Erik Meier Carlsen, der mener, at der siden folketingsvalget har været tre markante ministerjagter”

 54. Af Hans J. Møller

  -

  NIels Juul Hansen

  Du virker ganske rigtigt syg i dit had og med dine løgne. Hvis du søger i Informations arkiv, vil du hurtigt finde en nøgtern og korrekt beskrivelse af den tidligere storm på Eva Kjer Hansen. Det var Pia Kjærsgaard, der truede med at vælte Foghs regering, og hun fik følge af Villy Søvndal. Derefter gydede Fogh lidt olie på vandene, så at fru Kjærsgaard nemmere kunne udføre sit sædvanlig stunt med at falde ned som et lam efter løvespringet.

  Lur mig om ikke Lars Løkke Rasmussens stjerne herefter vil stige og kvinder få øje på hans kvaliteter. Han er et mandfolk.

 55. Af sonny lund

  -

  tror netop den ‘gamle dame’ har opført sig eksemplarisk og vil opnå ‘pensionsalderen’ og blive ældre endnu !

 56. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Hans J. Møller

  Jeg tror, det er dig der blander had og uenighed sammen.

  Jeg hader ikke nogen politikere. Har har faktisk stor respekt for, at der er nogen, der har mod og mandshjerte til at stille op på øretævernes holdeplads for at kæmpe for deres sager. Det gælder ALLE partier.

  Men jeg er uenig med flere politikere – både på højre- og venstrefløjen. Som centrumvenstreorienteret oftest uenig med højrefløjen.

  Du henviser til Information. Nedenstående fra Information 2005:

  “Fogh sætter Eva Kjer på plads om ulighed
  Kritikken hagler ned over socialminister Eva Kjer Hansen efter udtalelser om større ulighed i samfundet. Men det er ikke regeringens politik, fastslår Fogh.”

  Hvorfor tror du, hun trak sine udtalelser tilbage?

  Er min anden kommentar om, at Løkke fjernede Eva Kjer Hansen ukorrekt?

 57. Af sonny lund

  -

  der i har du ganske simpelt ret, mon lars løkke har noget i klemme som nødigt skal se dagens lys ?

 58. Af Niels Juul Hansen

  -

  Jeg har faktisk stor respekt……..sorry

 59. Af sonny lund

  -

  sådan ! redelighed i folketinget, man kan ikke tage stilling til usandheder, fordækte samtaler kopiering a lobbyisme, redelighed ærlighed, så kan vi træffe beslutninger på et sobert oplæg !

 60. Af Hans J. Møller

  -

  Niels Juul Hansen

  Du manipulerer og refererer journalistens egen vurdering i stedet for de faktiske forhold. Det er der, det hele tiden svipser. Folk er trætte af journalisternes diktatur og konstante dramatiseringer af det rene ingenting fo at sælge aviser.. Læs Groft Sagt om embedsmænds indflydelse vs. naivt skolelærerdemokrati.

 61. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Hans J. Møller

  Så tager vi den en gang til – langsomt.

  Du skrivet til mig:

  “Hvis du søger i Informations arkiv, vil du hurtigt finde en nøgtern og korrekt beskrivelse af den tidligere storm på Eva Kjer Hansen”.

  Det gør jeg så og finder følgende i Information fra 2005:

  ““Fogh sætter Eva Kjer på plads om ulighed
  Kritikken hagler ned over socialminister Eva Kjer Hansen efter udtalelser om større ulighed i samfundet. Men det er ikke regeringens politik, fastslår Fogh.”

  Hvorefter du beskylder mig for at manipulere.

  Kan du se komikken?

 62. Af Hans J. Møller

  -

  Niels Juul Hansen

  Gik du mon tidligt ud af skolen, man mærker i hvert fald, at du ikke er vant til at nærlæse tekster og indflette det underforståede. Og nej, jeg kan ikke se komikken i, at der findes så mange dumme og aggressive danskere, at snart sagt enhver ubegavet shitstorm når frem til overskrifterne. Læse Michael Böss’ Indspark. Det er sådanne som dig, der er ved at ødelægge den demokratiske samtale.

  Røde Anders vidste, at han kunne trække folk rundt ved næsen og please fru Pia, og hvad han svarede på, var ikke identisk med det, som Eva Kjer Hansen sagde og mente. Det ligger nemlig i de liberale gener, at det skal være muligt for enhver at søge lykken ved egen flid og dygtighed. Eva Kjer Hansen var helt på linje med alle de liberale tænkere, da hun først udtalte:

  ”Vi står midt i et opgør med årtiers socialdemokratisk inspireret lighedsmageri. Det er slut nu. Uligheden er der. Og uligheden må gerne blive større, for den skaber dynamik i samfundet. Vi skal bare sikre, at dynamikken også kommer de dårligst stillede til gode.”

  Siden:

  ”Jeg har en positiv vision for samfundet. Jeg synes, at de rige skal blive rigere, og at de fattige skal blive rigere. De to ting er ingen modsætning, tværtimod. Alligevel fremstiller nogle det, som om jeg skulle ønske dårligere forhold for de svagest stillede. Sikke noget vrøvl. Jeg vil bekæmpe fattigdom, ikke rigdom. Man får ikke mere velstand til de fattige ved at bekæmpe de rige.

  Dette er et ganske almindeligt synspunkt bland økonomer og cand.polit.’er som Eva Kjer Hansen. Psykiateren Henrik Day Poulsen var inde på det samme forleden. De velhavende og succesrige skaber arbejde og trækker dermed “bunden med op”, som en af deltagerne beskrev det. Så brød helvede løs, og det er noget af det værste ved Danmark: heroiseringen af nivelleringen og misundelsen. Det er et rædsomt træk ved mange danskere, som udlændinge hurtigt bliver opmærksomme på.

  I Eva Kjer Hansens tilfælde burde man hæfte sig ved departementchefens rolle. Unge Rasmus Jarlov synes ikke at have arvet den desværre alt for tidligt afdøde og intelligente embedsmand Carsten Jarlovs behagelige dygtighed, men de er måske heller ikke slægtninge. Vi er på vinterferie, og jeg vil lade debatten hvile. For min skyld kan du hade videre i døgndrift.

 63. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Hans J. Møller

  “Gik du mon tidligt ud af skolen, man mærker i hvert fald, at du ikke er vant til at nærlæse tekster og indflette det underforståede.”

  Er det virkelig dit debatniveau?

  Skulle vi ikke prøve at holde os til politik og politikere?

  Med hensyn til Eva Kjer Hansen så lad os glemme Information. Politiken skrev:

  “Socialminister Eva Kjer Hansen (V) trækker nu sit forsvar for et samfund med større ulighed tilbage.

  »Mine udtalelser de seneste dage har givet anledning til mange misforståelser, både om regeringens kurs og om mine egne holdninger. Det skal jeg være den første til at beklage«, siger Eva Kjer Hansen i en pressemeddelelse.

  I meddelelsen understreges det videre, at socialministeren trækker sine udtalelser ‘uforbeholdent’ tilbage”.

  Så kan det vel ikke siges tydeligere.

  Det har altid undret mig, hvor lidt respekt venstrefolk har for alle deres tidligere ledere. Anders Fogh Rasmussen (Røde Anders kalder du ham), Uffe Ellemann, Henning Christoffersen osv.

  Til forskel fra venstrefolks midlertidige støtte til AFR har jeg ALDRIG brudt mig om Anders Fogh Rasmussen, ikke bare på grund af hans kreative bogføring og irakinvasionen, men fordi han trynede alle og enhver, der stod ham i vejen. Nu forsøger Løkke det samme, men denne gang har han malet sig så langt op i hjørnet, at han nu bliver nødt til at udskrive valg, som han og partiet formodentlig taber. Der havde Anders Fogh nok haft mere politisk tæft.

  Så må Lars Løkke træde tilbage og stille sig op i den lange række af tidligere venstreledere, og sammen med dem blive hånet af fremtidens venstrefolk.

 64. Af E. Larsen

  -

  Fatter ikke at der er personer der ikke har fattet at “debattere” med N.Juul H. , Clara Frøns, Lindhardt og J. Nielsen er udelukket og umuligt – de har kun én eneste mening og ønske – og det er at Danmark bliver et land der har overvægt af muslimer og islamister evt. kombineret med rumænere og afrikanere.
  UFATTELIGT.

 65. Af Niels Juul Hansen

  -

  @E. Larsen

  “….Danmark bliver et land der har overvægt af muslimer og islamister evt. kombineret med rumænere og afrikanere.”

  Du er ikke på Uriasposten eller Snaphanen, E. Larsen.

  Du er på Berlingske Blog, og diskussionen handler om fru ministerens fornemmelse for gylle.

  Nu må du altså tage dig lidt sammen.

 66. Af Rasmus Nielsen

  -

  “Så tager vi den en gang til – langsomt.”

  Skrevet af klovnen Niels Hansen, det er hans debatniveau, og han kan stadig ikke skelne mellem journalisternes “vinklinger” og det, der hændte. Det har en gammeldags socialdemokrat som mig ikke besvær med., en diskussion handler jo ikke om at nedgøre modparten. Læse Michael Böss og bliv klogere.

  Hvad blogger Dalsbæk har gang i, kan man jo undre sig over. God jura er det ikke. Skrevet af en jurist.

 67. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Rasmus Nielsen

  1. “Skrevet af klovnen Niels Hansen”.

  2. “Det har en gammeldags socialdemokrat som mig ikke besvær med…”

  Ad 1.

  Når man ikke formår at argumentere, så må man åbenbart ty til personfnidder. Pinligt.

  Ad 2.

  ‘En gammeldagsdags socialdemokrat’ lyder som en, der er tilhænger af Dansk Folkeparti, men skammer sig over at indrømme det.

  Er der noget i debattråden, du har lyst til at diskutere?

  Magtarrogance?

  Landbrugslobby?

  Nul opbakning fra eksperter?

  Bøllebank af Konservative?

  Løkke og Venstre har totalt fejltolket situationen. Jo mere Konservative insisterer på ordentlighed, jo mere tiltro mister Løkke og Eva Kjer i befolkningen. Kig på de seneste målinger

  Danskerne har altid holdt med ‘the underdog’. En shitstorm fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre har heldigvis den modsatte effekt af den, de forventede.

 68. Af Clara Fønss

  -

  Jeg synes måske man overdriver lidt ved at kalde Eva Kjer Hansen en tænker.

 69. Af Clara Fønss

  -

  De Konservative bør stå fast. De skal stå ved tidligere udtalelser, det giver størst troværdighed, ellers er de færdige ved næste valg.

  Thulesen Dahl er ude med lokkeduen, tillægspakke og Eva Kjer Hansen bliver fredet. En minister, der vildleder bør gå. Hun bør trække sig som minister.

 70. Af Clara Fønss

  -

  E Larsen
  Tak i lige måde.

 71. Af Clara Fønss

  -

  Tak for en god blog til blogskriver Bente Dalsbæk.

 72. Af Axel Eriksen

  -

  @ Clara Fønss!

  Plantevækster eksisterer kun på CO2 fra luften og næringsstoffer fra jorden – herunder kvælstof. Kunne din “tankerække” ikke udvides så meget, at det blev taget i betragtning?

 73. Af Henrik Spliid

  -

  I dag udtaler formanden for ‘Natur- og landbrugskommissionen’, Jørn Jespersen ,sig på landsdækkende radio ( (hele?) Danmarks Radio) stærkt kritisk om ‘Landbrugspakken’, som, hævder han, generelt er stik imod kommisionens anbefalinger.

  Det har man dog ikke hørt før, men, hvad man faktisk HAR hørt før, er, at Jørn Jespersen er en god og tro SF’er. Skulle DR ikke for balancens skyld høre andre kommisionsmedlemmer om sagen, før DR buser ud med endnu et Lars-Løkke-undergravende indslag?

 74. Af Lars Rasmussen

  -

  Lars Løkke har tidligere sagt, at han ikke vil være statsminister for enhver pris, og jeg håber virkelig han udskriver valg på onsdag. Herefter bør V, DF og LA gå til valg sammen med henblik på at opnå 90 mandater, da en stemme på de konservative fremadrettet må betragtes som en stemme på en ny SR-regering.

 75. Af Bo Heisterberg

  -

  Fuldstændig rigtig observeret! I stedet for at gå i kødet på ministeren, burde de sende Jarlov på et kursus, hvor han ud over at lære at læse, bliver belært om, hvad han får sin hyre for! Det er ganske vist ikke overdådigt, det han bliver betalt, men end ikke det er han værd. Skam få Jarlov og skam få de følgagtige i K. Stats ministeren har jo efterfølgende læst materialet og støtter ganske rigtigt ministeren!

 76. Af Clara Fønss

  -

  Axel Eriksen
  Læser du kun dine egne indlæg? Det er måske, derfor dine indlæg er så konfuse.

 77. Af Clara Fønss

  -

  Naturen, vandmiljø og meget andet lider ved øvergødskning. Kornet kan godt lide nitraterne, des mere gødskning, des mere skal der af stråforkortere, for at kornet ikke lægger sig. Nitraterne går i vand og fjord og ender også i grundvandet.

  Pestisiderne inderholder hormonlignende stoffer og stråforkortere er heller ikke af det gode. Det er sund fornuft at lytte til forskerne, de har trods alt uddannelsen. For år tilbage mente vi, at man næsten kunne drikke Round Up, indtil det viste sig, at det indhold hormonlignende stoffer. Hvis en gift får ukrudt til at vokse sig ihjel, så kunne man nok tænke sig til at det ikke var så sundt.

  Det er klart, at dansk korn ikke indeholder så mange proteiner, som det korn fra mere solrige lande og er derved ikke så godt foder, hvis dyrene skal vokse hurtigt. Tid er penge mener man. For et trængt landbrug er øget gødskning penge lige ned i foret. Vi topper sikkert med kræfttilfælde de næste mange år og med iltsvind i åer og fjorde.

 78. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Tak, Clara Fønss, fordi du så præcist beskriver det, som det egentlig drejer sig om, nemlig en landbrugspakke der kun giver os mere af det, vi blir syge af.

 79. Af Axel Eriksen

  -

  “Vi topper med kræfttilfælde i de næste mange år og med iltsvind i åer og fjorde”!
  Og hvem skal så måle og dokumentere det? Nikodemus?

  Jordens undergang er nær, som så mange gange spået!

 80. Af Axel Eriksen

  -

  Hvem taler om overgødskning – der gødes vel blot det, der skal til for at tilvejebringe en rentabel drift på lignende konkurrence vilkår som vores nabolande i EU – al overgødskning ville jo være spild af penge!

 81. Af j nielsen

  -

  “Hvem taler om overgødskning – der gødes vel blot det, der skal til for at tilvejebringe en rentabel drift på lignende konkurrence vilkår som vores nabolande i EU – al overgødskning ville jo være spild af penge!”

  Gylle fra 13 millioner svin? Hvad har det kostet at anskaffe?

 82. Af Niels Sørensen

  -

  “Da du var borgmester i Viborg Kommune, havde man overordnet det indtryk, at ordentlighed ikke just var det, du stod for. (…) Skandalen vedrørende et sponsorat til fodboldklubben i Viborg havde bestemt heller ikke et kønt forløb. Din måde at ”kuppe” dig til borgmesterposten …”

  Fra læserbrev af Bente Lysgaard Mikkelsen i Morgenavisen Jyllandsposten.

  Københavns snadrende latte-miljøer er Søren Pape øjeblikkets uskyldsrene darling, men på hjemegnen har man et andet syn på ham og håber, at han bliver i København. Behold ham endelig. Læs Kathrine Lilleørs intelligente og fintfølende indlæg om landmænd og forholdet til deres jord.

 83. Af Tobias Rasmussen

  -

  @ Niels Sørensen,

  at tage udgangspunkt i 1 læser og i DFs talerør, Lilleørs er næppe dækkende for at vurdere Papes popularitet hverken i Viborg eller generelt hvis dit indlæg immervæk skal tages seriøs, som jeg forsøger at gøre her. Omvendt kan du jo læse denne her fra BT om bystyrets vurdering af Pape, herunder fra Socialdemokraterne som man i hvert fald ikke kan beskylde for spin:

  http://www.bt.dk/politik/papes-bagland-om-det-vilde-pokerspil-derfor-forregner-loekke-sig

  Vi kan hertil lægge to dugfriske meningsmålinger efter mistillidsvotum’et – begge med længe ventede stigninger til K. I selvsamme meningsmålinger er der i øvrigt klar opbakning i den danske befolkning til at fyre EKH.

  Hvis man vil se på Pape igennem egne subjektive populistiske øjne så kan Pape selvfølgelig være hvad som helst, men ovenstående tegner nu et meget klart billede af at Pape endelig har fået sin vindersag – nemlig Ordentlighed. En ordentlighed det i den grad har knebet med blandt de 3 øvrige partier og en ordentlighed som der altså er stemmer i i den blå blok. Åbenbart er der en hel del udover Løkke der har undervurderet Pape og det skal blive spændende at se hvad Pape og K kan bruge denne her opblomstring til. Selvom jeg ikke er K vælger, så hilser jeg dem velkommen tilbage fra de døde – de har i den grad været savnet!!

 84. Af Peder Pedersen

  -

  Det var Barfoed og københavnerpressen minus Politiken, der pyntede på Pape, han har et blakket ry på hjemegnen. Wikipedia fortæller lidt om, hvad han har været indblandet i af rævestreger, og der er ganske rigtigt flere. Han er fuld af numre og har altid været det. Hvordan tror du ellers han kunne blive skoleleder, det gik jo ikke godt på seminariet, hvor han hurtigt røg ud Han er uddannet speditør og intet andet.

  “Viborg FF-sagen
  Efter udnævnelsen af Søren Pape som Lars Barfoeds afløser som leder af Det Konservative Folkeparti opnåede Søren Pape Poulsen de følgende dage massiv pressedækning, herunder at Politiken den 12. august havde en historie om, at den kommunale tilsynsmyndighed havde gjort indsigelse mod at Søren Pape, gennem sit sæde i bestyrelsen for det kommunalt ejede Viborg Energi, i 2011 havde stået i spidsen for at gennemtvinge selskabets overtagelse af en sponsorkontrakt til 3,5 millioner for Viborg FF’s hjemmebane.[8] I en kommentar den 12. august 2014 udtaler den tidligere konservative leder, politisk kommentator Hans Engell, at sagen om ulovlig støtte er særdeles alvorlig for Pape.[9]”

 85. Af Peder Pedersen

  -

  Afskedsfest for knap en kvart million kroner.

  http://www.bt.dk/politik/papes-vilde-farvel-fest-kostede-seks-gange-saa-meget-som-andre-borgmestres

 86. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Sørensen

  “Læs Kathrine Lilleørs intelligente og fintfølende indlæg om landmænd og forholdet til deres jord”.

  Hvorfor du ønsker at dele landet op i ‘café-latte mennesker’ i storbyerne og ‘gylle-mennesker’ på landet forstår jeg simpelthen ikke.

  Det er rigtigt, at Lilleør ligesom Vinterberg skammer sig over Danmark, men hun glemmer da helt, at Landbrugspakken rent faktisk ER blevet gennemført, ligesom Bædygtigt Landbrug krævede.

  Det diskussion har drejet sig om de sidste dage er, hvorfor ministeren fiflede med tallene.

  Havde hun og Lars Løkke erstattet magtarrogance med politisk tæft, var denne sag jo aldrig opstået. Nu står både Eva Kjer og Lars Løkke som forpjuskede tabere, og vi har fået et nyt ord ind i dansk politik.

  Ordentlighed.

  Og tak til de Konservative for det.

 87. Af Niels Juul Hansen

  -

  Formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen, udtaler i dag efter Lars Løkkes fyring af Eva Kjer Hansen, at han spår hende en stor fremtid i Venstre – sågar at hun nok bliver statsminister. Han henviser til, at Anders Fogh Rasmussen efter den pinlige sag om kreativ bogføring kom stærkt tilbage.

  Man må gå ud fra at Eva Kjer Hansen med to fyringer på CV’et må have dobbelt så store chancer.

  Venstres karriereplan må give de unge løver blod på tanden.

Kommentarer er lukket.